Naši najmladší až vo finále

Dňa 19. 11. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov základných škôl. Súťaž sa uskutočnila v nafukovacej hale pri ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou a zúčastnilo sa jej 5 družstiev z celého Vranovského okresu. Samozrejme nechýbali ani naši žiaci z Juhu. Družstvo tvorilo 12 žiakov z radov 4. A, 4. B a 4. C triedy. Tí sa svojou bojovnosťou a šikovnosťou prebojovali až do celkového finále. V ňom však podľahli lepšiemu tímu zo ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou a celkovo obsadili krásne 2. miesto. Bolo to príjemné športové dopoludnie a na tvárach detí bolo vidieť spokojnosť, radosť a šťastie. V tento deň bol každý víťazom a hlavný cieľ dňa – zašportovať si bol splnený do bodky.

-as-