SVETOVÝ DEŇ POZDRAVOV

Svetový deň pozdravov, tzv. WORLD HELLO DAY,  sa oslavuje od roku 1973. Tento deň vznikol ako reakcia na vojnu medzi Izraelom a Egyptom a poukazuje na význam osobnej komunikácie pre zachovanie mieru, ktorý je dôležitý v rámci domova, komunity, národa Čítať viac