Prírodovedné a Technické múzeum v Košiciach

Dňa 19. novembra sme navštívili so žiakmi deviateho ročníka Prírodovedné a Technické múzeum v Košiciach. V expozícii Prírody Karpát sme sa zoznámili s históriou Zeme a videli sme mnoho zaujímavých exponátov skamenelín, minerálov a hornín nielen z nášho územia, ale aj z rôznych kútov sveta. V poslednej časti expozície sme spoznávali rastliny a živočíchy, ktoré sa vyskytujú na území Karpát. Po ukončení prehliadky súťažili žiaci v tímoch. Víťazmi boli D. Papcunová, M. Hrabčáková, J. Rozkoš a L. Dravecký, ktorí výborne zvládli všetky úlohy. V expozícii technického múzea sme spoznávali zákonitosti fyzikálnych javov prostredníctvom interaktívnych hier, čo bolo veľmi zaujímavé a zábavné.
Mariana Petíková, Vladimír Jenčko