S kamarátkou Energiou

Kelvinka, Lumen a teta Eta – to sú energetickí kamaráti, s ktorými sa skamarátili naši žiaci štvrtého ročníka v rámci vyučovania prostredníctvom interaktívnych hier. Spoznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy atraktívny zážitok. Na dopoludňajšie vyučovanie  14. februára 2020 boli pre žiakov štvrtého ročníka zabezpečené vzdelávacie aktivity v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Cieľom tohto podujatia bolo nielen si zasúťažiť, ale niečo sa aj naučiť. Pri jednotlivých stanovištiach si žiaci vyskúšali, ako fungujú prístroje na meranie energie, spoznali rôzne druhy energií, zisťovali, kde všade môžeme energiu objaviť, ako sa dá správne zužitkovať a zároveň šetriť ju. Pri každom stanovišti si podľa témy vyskúšali aktivity spojené so súťažami.  Šesť stanovíšť sprevádzalo žiakov počas celého netradičného vyučovania, a to  Chutná elektrina,Teplo, teplejšie, horúco, Žrúti energie, Kúrime paličkami, Preteky so svetlom, Záhadné  technológie.  Na záver boli všetci víťazi odmenení krásnymi cenami, knihami, fixami, lietadlami na svetelnú energiu. Každý si ešte navyše odniesol kopec informácií, vedomostí a zážitkov z praktických ukážok a súťaží. To, čo videli a zažili, si zapamätajú určite nadlho.

-jb-