Olympiáda z anglického jazyka

Dňa 15. 1. 2020 sa v priestoroch Centra voľného času vo Vranove n. T. uskutočnilo okresné kolo
Olympiády z anglického jazyka. Našu školu úspešne reprezentovali víťazi školského kola – Damián
Tkáč zo IV. A a Lukáš Dravecký z IX. A.
Naši reprezentanti boli preverení písomným testom pozostávajúcim z náročných úloh
gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. Druhá časť súťaže vyskúšala ich
kreativitu, schopnosť reagovať, gramaticky správne a plynule sa vyjadrovať. Naši žiaci preukázali
široké znalosti anglického jazyka v písomných testoch a nesmiernu fantáziu a kreativitu v ústnej
časti olympiády.
Damián Tkáč, ktorý sa premiérovo zúčastnil okresného kola, sa v silnej konkurencii starších
žiakov v kategórii 1A umiestnil na výbornom 4. mieste.
V kategórii starších žiakov 1B si Lukáš Dravecký vybojoval úžasné 2. miesto. Lukáš si veľmi
dobre poradil s písomným testom, odbornú porotu si však získal jemu typickým uvoľneným
spôsobom rozprávania, fantáziou a celkovým prejavom.
Našim reprezentantom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ich ďalšie úspechy v angličtine!