Workshop v ZŠ JUH

Od 26. 2. do 28. 2. sa v Základnej škole Juh 1054  uskutočnil workshop, počas ktorého bolo prezentované  IT laboratórium v rámci partnerstva s IT Akadémiou. Do národného projektu sme sa zapojili overovaním metodík vo všetkých prírodovedných predmetoch – chémia, biológia, fyzika, geografia, informatika a matematika.  Overovanie  metodík i aktívna účasť na mnohých vzdelávaniach zameraných na bádateľsky orientované vyučovanie priniesli  nové možnosti tvorivej pedagogickej práce. Získané pomôcky pravidelne využívame vo výchovno–vzdelávacom procese. Počas  workshopu  47 južanských detí prezentovalo možnosti využitia spomínaných pomôcok a tak  ďalších 325 žiakov z 12 materských a základných škôl celého okresu mohlo vidieť napríklad  3D tlačiareň, robotické sústavy LEGO EV3, robotické autíčka, BBC microbity, tablety využívané  na informatike, inteligentnú plastelínu, kvapalinovú vežu, neviditeľné písmo, tancujúce hrozienka, ukážky endo a exotermických reakcií v chémii, pomôcky použité pri pokusoch zameraných  na magnetizmus, elektrinu, ťažisko, gravitačnú silu vo fyzike, sledovanie vzoriek na mikroskopoch, ukážky chrobáčikov či motýľov v biológii, geografia ponúkla výklad  o erupciách sopiek, svetadieloch, ale aj zábavné interaktívne pexeso. Žiaci si mohli prezrieť rovnako  výstavu rôznych výrobkov, ktoré vznikli v predmete technika a povestnou čerešničkou na torte bola interaktívna podlaha, ktorá bola umiestnená v novučičkej SINO klient jazykovej učebni. Je prvou svojho druhu v našom okrese a slúži nielen na zábavu, ale samozrejme aj na edukáciu.