Tretia najlepšia v kraji

Krajské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko už pozná ocenených i postupujúcich do celoslovenského kola. V stredu 26. februára si z Prešova priviezla šiestačka Viktória Karjanská krásne 3. miesto a je potrebné povedať, že jej výkon bol výborný, suverénny a presvedčivý. Preto ju chválime, blahoželáme k peknému umiestneniu a ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta i okresu, keďže bola v tomto ročníku jediná z našich končín, ktorá stála na krajských stupňoch víťazov.

-ana-