Nástup do školy

Vážení rodičia,

na základe uznesenia vlády SR je možné spustiť prevádzku škôl v rozmedzí 1. – 5. ročník.
ZŠ Juh otvorí prevádzku za nasledovných podmienok:

1. Škola prešla dezinfekciou ionizačným procesom.
2. Prvý deň žiak vstupuje do školy len na základe vyplneného dotazníka o bezinfekčnosti.
3. Vyučovanie bude prebiehať v ucelených uzavretých skupinách v počte 20 žiakov – nemenný kolektív.
4. Ráno pri príchode do školy prebehne vstupná dezinfekcia a meranie teploty každého žiaka, rodičia do školy nevstupujú.
5. Každý žiak musí mať náhradné rúško a hygienické potreby vo vrecúšku.
6. Prevádzka školy bude od 7.30 do 16.00 hod.
7. Každý deň budú 4 vyučovacie hodiny a následne ŠKD do 16.00 hod.
8. V triedach budú žiaci bez rúšok.
9. Výber dieťaťa zo školy a ŠKD bude umožnený len členom rodiny.
10. Každý deň bude zabezpečená dezinfekcia v triedach aj na toaletách.
11. Podávanie stravy sa uskutoční za dodržiavania bezpečnostných opatrení.

Do pondelka 22. 5. 2020 nahlásiť triednemu učiteľovi osobitne záujem o účasť na vyučovaní a osobitne o účasť v ŠKD. ŠKD sa týka len prvého stupňa!

Je potrebné, aby žiak v prvý deň nástupu do školy doniesol vypísané vyhlásenie, ktoré je nižšie na stiahnutie.

Vyhlásenie na stiahnutie: STIAHNÚŤ