CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Dňa 7.5.2020 sa konalo Okresné kolo chemickej olympiády dištančnou formou.  Naši žiaci: Daniela Valčová, Sofia Kotvasová a Lukáš Dravecký boli jej úspešnými riešiteľmi . V dištančnej forme olympiády sa miesta neudeľovali. Trojici úspešných riešiteľov blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Olympiády sa zúčastnilo 10 žiakov zo 6 základných škôl nášho okresu.  Poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí žiakov pripravovali.

– mb-