Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie filtra pri nástupe do školy:

 

Vchod č.1 – HLAVNÝ VCHOD

Ročníky: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 3.A

Dozor pred školou: Sabol

Meranie teploty: Radová, Kitková

Dozor skrinky: Kocáková, Balogová

Dozor chodby: Drábiková

 

Vchod č.2: – DRUHÝ HLAVNÝ VCHOD

Ročníky: 3.C, 4.B, 2.C, 4.A, 3.B, 2.B

Dozor pred školou: Uriga

Meranie teploty: Babjaková, Filičková

Dozor skrinky: Breciková, Piok

Dozor chodby: Zubková

 

Vchod č.3: – SLUŽOBNÝ VCHOD

Ročníky: 4.C, 5.A, 5.B, 5.C

Dozor pred školou: Fuňák

Meranie teploty: Fedorová, Palenčíková

Dozor skrinky: Keresteš, Borošová

Dozor chodby: Petíková