Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie filtra pri nástupe do školy:

 

Vchod č. 1 – HLAVNÝ VCHOD

Ročníky: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 3. A

Dozor pred školou: Sabol

Meranie teploty: Radová, Kitková

Dozor skrinky: Kocáková, Balogová

Dozor chodby: Drábiková

 

Vchod č. 2 – DRUHÝ HLAVNÝ VCHOD

Ročníky: 3. C, 4. B, 2. C, 4. A, 3. B, 2. B

Dozor pred školou: Uriga

Meranie teploty: Babjaková, Filičková

Dozor skrinky: Breciková, Piok

Dozor chodby: Zubková

 

Vchod č. 3 – SLUŽOBNÝ VCHOD

Ročníky: 4. C, 5. A, 5. B, 5. C

Dozor pred školou: Fuňák

Meranie teploty: Fedorová, Palenčíková

Dozor skrinky: Keresteš, Borošová

Dozor chodby: Petíková