Prírodoveda v 4.A

Žiaci získali nové vedomosti o funkcii a úlohe srdiečka. Výstupnou úlohou bolo vytvoriť srdce tak, ako ho si ho predstavujú. Toto je výsledok ich ponímania. Super práce, chválim.