Aktuálne o situácii

Vážení rodičia,

Dnes sme po dlhšej pauze nastúpili na prezenčnú výučbu žiakov 1. stupňa ZŠ. Vo veľkom počte sa žiaci vrátili do školských lavíc a ich nezmazateľný úsmev na tvári nám napovedá, že sa deti do školy tešili. Myslím, že aj Vy rodičia ste kladne prijali správu, že žiaci nastupujú. Škola urobila všetky opatrenia, aby sa žiaci vrátili  za bezpečných podmienok a opatrení do školy a urobíme všetko preto, aby prevádzka školy bola pre žiakov a pedagógov školy bezpečná. V tomto procese ste naši partneri, ktorým veríme, že tiež robia všetko preto, aby svoje deti neposielali z kritického prostredia medzi ostatných žiakov. Verím, že si všetci uvedomujeme, že len dodržiavanie prísnych pravidiel nám zabezpečí zdravé prostredie pre všetkých nás.

Vás, ako rodičov prosím, aby ste aj mimo školy dodržiavali všetky pravidlá. V čase lockdownu nie je dovolené navštevovať sa medzi domácnosťami a na vychádzanie z domu sa vzťahujú obmedzenia (zabezpečenie základných potravín, drogérie, neodkladná návšteva lekára a pod.) Bolo by nekorektné, ak by sme podstupovali tieto riziká a potom by sme zistili, že mimo školy sa stretávajú rodiny a deti z rôznych domácností. Medzi pedagógmi školy a ich rodinnými príslušníkmi sú aj rizikové osoby z pohľadu veku a zdravotného stavu, preto vás žiadame o zodpovedný prístup a trpezlivosť pri komunikácii so školou.

Vás, ako  rodičov žiadam, aby ste akceptovali všetky pravidlá, rozhodnutia a usmernenia, ktoré vydáva škola. Škola spadá pod gesciu MŠVVaŠ SR a všetky usmernenia a nariadenia v zmysle Uznesení vlády sú pre školu záväzné a rozhodujúce. Škola nemôže konať proti takýmto rozhodnutiam.

Žiaci 2.stupňa sa až do odvolania zúčastňujú dištančného vzdelávania.Vážim si lojálnosť, obetavosť a profesionalitu pedagógov našej školy, ktorí zabezpečujú dištančné vzdelávanie a ďakujem im za každú podarenú vyučovaciu online hodinu alebo povzbudivé slovo pre deti. Ich výkon je profesionálnej na úrovni. Teším sa, že naša škola nezúžila vzdelávanie na zasielanie domácich úloh. Vážim si rodičov, ktorí zvládajú ťažkú úlohu, zabezpečiť svoje deti, rodinu a pracovať pri tom. Držme spolu, predpokladajme o sebe navzájom pekné veci a dobré úmysly. V prípade potreby sa pýtajte, všetky dôležité informácie nájdete na webstránke školy.

 

Mgr. Zlatica Halajová

riaditeľka školy