Upozornenie

Vážení rodičia,

pri nástupe do školy dňa 15.2.2021 :
Rodič vyplní tlačivo – Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré prinesie dieťa 15. 2. 2021 do školy.
Bez vyplneného a podpísaného tlačiva nebude dieťa pustené do školy.
(V prípade potreby bude tlačivo sprístupnené pri vchode do školy).

 

Dokument na stiahnutie: