NECH JE LÁSKY VŽDY DOSTATOK

Láska má veľa podôb… a jeden veľavravný symbol: od srdca sa rozbieha všetkými smermi, k mnohým adresátom. Sme zaľúbení, ľúbime, milujeme, ochraňujeme, zbožňujeme, máme radi, obdivujeme… Vyberte si preto, milí rodičia, starí rodičia, súrodenci, lásky, priatelia, kamaráti – vám patria valentínky našich drobcov, ktorých srdiečka sú ešte neomylné a pravdovravné. Ich úsmev sa síce skrýva pod rúškom, no oči vám každé jedno vyznanie spoľahlivo tlmočia.

Jedno veľké srdce (a určite nielen na svätého Valentína) patrí tým, ktorí podporujú hlavnú myšlienku našej školy: učíme nielen rozumom, ale aj srdcom.

Do všetkých rodín, všetkým svojim milým posielame veľa lásky a porozumenia!