Štúrov Zvolen 2022

5. mája 2022 sa uskutočnil v priestoroch Mestského úradu vo Vranove nad Topľou 35. ročník okresnej súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Po dvoch „covidových“ rokoch, keď táto súťaž v rétorike „mala stopku“, sme sa mohli opäť stretnúť všetci milovníci hovoreného slova a vychutnať si tú pravú „rečnícku“ atmosféru bez rúšok, respirátorov a s živým pohľadom našich tvárí.  Ako po minulé roky, aj tento rok sa naša škola opäť zapojila do tejto súťaže a môžem povedať, že nie bez úspechu.

V 1. kategórii (4 .- 6. ročník) nás reprezentovala Natália Vnoučková,  žiačka 6. B , a „vyrečnila“ si pekné 2. miesto.
V 2. kategórii (7. – 9. ročník) si vyskúšala svoje rečnícke umenie Terézia Fedorová, žiačka 8. B, a takisto obsadila peknú 2. priečku.
Obom dievčatám srdečne blahoželáme a dúfame, že aj o rok sa zapoja do rečníckej súťaže, ktorá patrí skutočne k jedným z najnáročnejších súťaží.
3. kategória (žiaci stredných škôl), tá sa nás priamo nedotýkala, ale nedá mi nespomenúť nášho bývalého vynikajúceho žiaka, Lukáša Gumana, ktorý si v tejto súťaži odniesol vavrínový veniec víťazstva,  a tak mu poprajme, aby aj naďalej úspešne reprezentoval svoju „bývalú“ školu Juh, súčasnú školu Gymnázium C. Daxnera vo Vranove nad Topľou, ako aj naše mesto Vranov nad Topľou v celoslovenskom kole Štúrovho Zvolena, ktoré sa bude konať 2. – 3. júna 2022 vo Zvolene.