Spolupráca našich šiestakov a prvákov sa vyplatila! Zvíťazili sme!

Žiaci Dominika Diľová, Olívia Kovaľová, Melánia Mardzinová, Lenka Pšeničňaková, Natália Vnoučková
a Damián Fedor zo 6. B pripravili pre žiakov 1. A triedy veľkonočné micro:bitové omaľovánky. Pri
príprave omaľovánok im asistovali malí pomocníci Kitronici. Olívia a Damián mali na starosti prípravu
a nahrávanie programu. Lenka, Dominika, Melánia a Natália dohliadali na robotických pomocníkov
a pripravené šablóny povystrihovali. A tu sa začala práca šikovných prváčikov. Ninka, Adamko,
Lujzička, Sonka, Tamarka, Oliverko, Lilianka, Matejko, Adamko, Eleonórka, Zuzanka, Lenka, Adamko,
Sofinka, Lilianka, Maximko, Bianka a Barborka pripravené omaľovánky krásne vyfarbili. Video
dokumentáciu celého projektu mala na starosti naša osvedčená režisérka Melánia. Veľmi sa tešíme,
že táto perfektne zladená spolupráca bola ocenená víťazstvom v celoslovenskej súťaži Veľkonočný
micro:bit.
Všetkým zúčastneným žiakom blahoželáme a tešíme sa aj na ďalšiu aktívnu účasť v projektoch
zameraných na programovanie micro:bitov.