Rozlúčková vybíjaná pre štvrtákov ZŠ Juh

Vo štvrtok 9. 6. 2022 sa v telocvični našej školy konal tradičný turnaj vo vybíjanej žiakov 4. ročníka. Po 2-ročnej odmlke
zapríčinenej pandémiou sme sa opäť tešili spolu so žiakmi z ich bojovnosti a nadšenia pre športový výkon. Každá z tried
4. A, B, C chcela zvíťaziť a bolo to veľmi vyrovnané. Víťaz môže byť len jeden a to platilo aj pre náš turnaj. Najlepšou
štvrtáckou triedou sa tak stala 4. C trieda. Striebro získala 4. B a bronzovú priečku obsadili žiaci zo 4. A. Na záver turnaja boli
ocenení aj najlepší žiak a žiačka z každej triedy, ktorí si odniesli krásne vecné ceny. Turnaj bol peknou rozlúčkou pre
našich štvrtákov a veríme, že motivácia a záujem o šport a pohyb budú pokračovať aj na druhom stupni.