Vlastivedno – prírodovedná exkurzia v Zámutove

V stredu 15. 6. sa žiaci 3.C triedy vybrali na vlastivedno – prírodovednú exkurziu do neďalekej obce v našom okrese. Prvým zážitkom bolo samotné cestovanie autobusovým spojom. Deti to už veľmi nepoznajú, nakoľko majú doma skoro všetci autá.  Najprv sme navštívili malé no útulné múzeum tradičnej ľudovej kultúry a histórie obce Zámutov, kde sa od manželov Višňovských dozvedeli veľa nových a zaujímavých informácií o živote ľudí v minulosti. Mali možnosť dotknúť sa histórie cez starodávne pracovné nástroje, pomôcky dennej potreby a vypočuť si množstvo zážitkov. Dokonca si vyskúšali aj starodávny odev – kroj. Druhá zastávka bola u uja včelára Antola, ktorý ochotne žiakom porozprával zaujímavosti o živote včiel, poukazoval ako včely žijú v úli a prichystal aj ochutnávku sladkého včelieho produktu – medu. Treťou a záverečnou zastávkou bola návšteva penziónu Opál. Tam si žiaci doplnili sily pri obede a voľný čas strávili hrami v príjemnom prostredí areálu. Počasie s nami tiež spolupracovalo, preto hodnotíme túto exkurziu na jedničku.

L. Kocáková