Festival športu a srdečnej vzájomnosti

Kráľovná kvetov zdobí kráľovstvo ZŠ Juh vždy vo svojej sezóne – teda na záver
školského roka. Hovoríme o tradičnom podujatí RUŽA, ktoré svoj názov poskladalo
z každoročných účastníkov pôvodne volejbalového turnaja – rodičia, učitelia, žiaci, absolventi
školy. Nie je náhoda, že túto kráľovnú si „pozve“ rada rodičov a vedenie školy skutočne vždy
ako vyvrcholenie dobrej spolupráce „lupienkov ruže“. Piatkové popoludnie (tentoraz 17. 6.)
je potom festivalom skvelej nálady, športu, zaujímavých debát či stretnutí, ktoré by inak
neboli možné.
Po dvoch rokoch vynútenej absenciu bol o hlavný volejbalový turnaj veľký záujem.
Premietol sa do počtu zostavených družstiev: tri tímy absolventov, dva tímy rodičov a dva
žiacke, jedno družstvo postavili učitelia a jeden tím bol tzv. nezávislý. Dve ihriská v novej hale
preverili systémom „každý s každým“ nasadenie a volejbalový grif mladých i starších, ale
výsledky určite neboli tým najdôležitejším, čo si hráči z týchto zápolení odniesli (5. miesto
vybojovali žiaci trojkového volejbalu a rodičia detí IV. C, 4. miesto patrilo rodičom a učiteľom,
3. miesto získali žiačky-volejbalistky 8. ročníka, striebornú priečku obsadili absolventky a prvé
patrilo ich kolegom – absolventom školy). Dôležitá bola úžasná atmosféra plná bojovnosti,
športového zápalu a radosti zo stretnutia.
No RUŽA už dávno nie je len o volejbale. Sprievodné akcie ponúkli vychovávateľky aj
pod šírym nebom v okolí školy – zábavné súťaže pre deti z I. stupňa (napr. florbal cez
prekážky, skok vo vreci so zviazanými nohami) alebo zumbu. Odmenou za snahu a výkon boli
samozrejme sladkosti, ale každý si prišiel na svoje – niekomu stačil aj bez súťaženia dobrý
čajík a mňamkové pečené buchty. Okrem toho si rodičia mohli so svojimi deťmi opekať,
takže hladom isto nik netrpel. Záver bol pre deti bombastický – solianski požiarnici im
pripravili penovú šou!
Dúfajme, že RUŽA opäť o rok rozkvitne do krásy a zavonia zasa ďalším a ďalším
„okoloidúcim“, ktorí rozšíria rady priateľov ZŠ Juh.