Deň rodiny v Sedliskách – boli sme pri tom

Na pozvanie starostu obce Sedliská Mateja Sabola sa naša škola zúčastnila veľmi
pekného a príjemného podujatia Deň rodiny Sedliská. O naše aktivity bol skutočne veľký
záujem. Tréner projektu Tréneri v škole Michal Barna mal pripravené mnohé aktivity,
kde sa malé i staršie deti mohli schuti vyšantiť a „svojho veliteľa“, ktorého mnohé videli
prvýkrát, počúvali na slovo a plnili jeho pokyny. Mnohí si zasa vyskúšali maľovanie na tvár
s pani vychovávateľkami Andreou Kovalčíkovou a Lenkou Tomášovou. Deviataci pod
vedením pani učiteľky Márie Babjakovej predviedli zvedavcom rôzne pokusy a tie si mohli
potom aj sami vyskúšať.
Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným učiteľom, lebo aj napriek blížiacemu sa
koncu školského roka, keď sily ubúdajú, odviedli kus profesionálnej práce.