Nie sú ruky ako ruky

Za tie šikovné patrí našim deviatakom veľké ĎAKUJEME! Šikuľky a šikuľovia vyzdobili interiér i exteriér našej školy, ktorú práve opúšťajú, nezmazateľnými stopami – street artom na školskom „plecháči“, podobizňami svetových velikánov v učebni fyziky a čriepkami zo života Malého princa pri čitateľskom kútiku. Dni Čítať viac

Posledné zvonenie

Zostávame s vami v spomienkach, z ďalších dní však máme trochu strach. Zostávate s nami v spomienkach. Hra je dohraná… Aj týmito slovami v piesni Petra Nagya sa tohtoroční deviataci lúčili so všetkými a všetkým, čo pre nich predstavovalo základnú školu. V átriu sa rozliehali slová i tóny, Čítať viac

Stretli sa s primátorom

Pre deti znamená stretnutie s primátorom mesta vždy veľký zážitok a samozrejme zvlášť pre tých najmenších. Tak tomu bolo aj v posledný deň školského roka, v čase odovzdávania vysvedčení, keď navštívil ZŠ Juh primátor Ing. Ján Ragan spolu s vedúcou oddelenia školstva RNDr. Valériou Novikmecovou, Čítať viac