Nie sú ruky ako ruky

Za tie šikovné patrí našim deviatakom veľké ĎAKUJEME! Šikuľky a šikuľovia vyzdobili interiér
i exteriér našej školy, ktorú práve opúšťajú, nezmazateľnými stopami – street artom na
školskom „plecháči“, podobizňami svetových velikánov v učebni fyziky a čriepkami zo života
Malého princa pri čitateľskom kútiku. Dni práce (aj v čase svojho voľna) v namáhavých
podmienkach, v horúčave a dusne posledných školských dní… Tváre všetkých, ktorí usilovne
a zároveň veľmi kreatívne pracovali, vidíte na fotografiách pred svojimi, azda večne živými,
dielami… (Júlia Iľková, Tamara Hirková, Patrícia Slivková, Terézia Sabolová, Sara Gondová,
Šimon Doboš, Adam Tokár, Marcel Šandrej, Jakub Marko, Ladislav Mitaľ) Klobúk dole!