Posledné zvonenie

Zostávame s vami v spomienkach,
z ďalších dní však máme trochu strach.
Zostávate s nami v spomienkach.
Hra je dohraná…

Aj týmito slovami v piesni Petra Nagya sa tohtoroční deviataci lúčili so všetkými a všetkým, čo pre
nich predstavovalo základnú školu. V átriu sa rozliehali slová i tóny, ktoré naposledy sprevádzali dnes
už absolventov južanskej „akadémie života“. Tradične ich sprevádzal potlesk pri odchode z átria
a želanie zdravých a úspešných ďalších rokov, počas ktorých si začnú plniť svoje sny a predstavy.
Takže: kocky sú hodené, choďte cestou správnou!