Stretli sa s primátorom

Pre deti znamená stretnutie s primátorom mesta vždy veľký zážitok a samozrejme zvlášť pre
tých najmenších. Tak tomu bolo aj v posledný deň školského roka, v čase odovzdávania
vysvedčení, keď navštívil ZŠ Juh primátor Ing. Ján Ragan spolu s vedúcou oddelenia školstva
RNDr. Valériou Novikmecovou, aby už tradične pozdravili našich prváčikov, ktorí úspešne
absolvovali prvý rok vážneho vzdelávania vo svojom živote. Žiaci sa pred vzácnou návštevou
blysli nádherným programom – tancovali myšky, hrali sa lúčne kvietky spolu so slniečkom
a na záver zaznela spoločná pieseň o úspešných prvákoch. Primátor odmenil deti malým
darčekom, poprial im veľa úspechov v novom školskom roku, krásne prázdniny a oddychové
dni v kruhu rodiny. Poďakoval sa za skvelú prácu počas roka pani učiteľkám
a vychovávateľkám, čo podčiarkli darované ruže a knižné publikácie. Stretnutie tak vo
všetkých zanechalo príjemný pocit vzájomného obdivu a radosti.