Vo svete nevídaných možností

V takom svete sa v piatok 4. novembra t. r. ocitli žiaci informatickej triedy V. B a vybraní žiaci z iných
tried II. stupňa našej školy, ktorí aktívne rozvíjajú svoje digitálne zručnosti. Ponúkla im ho IT show
v košickej Optime, kde videli novinky z oblasti informaticko-komunikačných technológií (herné
počítače, web kamery, drony a pod.) a mohli tak získať ďalšiu motiváciu na sebarozvíjanie v tom, čo
ich baví a zaujíma.