Abeceda zdravej výživy

V spolupráci s Hornozemplínskym osvetovým osvetovým strediskom a pod vedením lektorky p. Melkovičovej sa na našej škole Juh uskutočnila beseda pod názvom ,, Abeceda zdravej výživy“. Určite bola pre žiakov veľkým prínosom a snáď v nich vzbudila záujem o to, aby zmenili svoje stravovacie návyky.