Skvelá strieborná olympijská!

Máme striebro! Druhé miesto v okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka vybojovala
Nina Mulíková z IX. A, za čo jej patrí vďaka, poklona a samozrejme poďakovanie za
reprezentáciu školy. O to viac, že po dvoch kovidových rokoch (olympiáda sa v tom čase
obmedzila len na online test) sa jedna z najnáročnejších súťaží vrátila do svojich „starých
koľají“, čo znamenalo absolvovať ťažký trojboj: klasická forma testu, transformácia balady na
rozprávku (čo najoriginálnejšiu a pravopisne správne napísanú) a napokon kráľovská
disciplína – rétorika. Všetky tri disciplíny Nina zvládla úspešne a s noblesou, no a prečo
nebola prvá? Lebo body sú body a vyhrať môže vždy len jeden, hoci o jediný bod. No striebro
a bronz sú predsa tiež cenné kovy a ich majitelia stoja na stupňoch víťazov. A platí to v každej
olympiáde… Blahoželáme a ďakujeme!