Svetový deň džuda

Dátum 28. 10. Pre niektorých obyčajný dátum, obyčajný deň. Pre priaznivcov džuda
však tento dátum obyčajným nie je. Prečo? Nuž preto, lebo v tento deň „judo family“ oslavuje
Svetový deň džuda pri príležitosti narodenia jeho zakladateľa Jigora Kana. K oslave tohto
dňa sa samozrejme pripojilo aj CVČ džudo pri ZŠ Juh.
Pod heslom Džudo sa učí celá rodina sme zorganizovali stretnutie malých i veľkých
džudistov spolu s ich rodinnými príslušníkmi. A ako už názov akcie napovedá, nesedelo sa,
ale cvičilo. Naši malí džudisti ukázali rodičom, čo už dokážu, snažili sa z džuda naučiť niečo
aj ich a, samozrejme, spolu si aj zasúťažili. V tento deň však porazený nebol nik. Všetci sa
stali víťazmi. Víťazmi nad sebou samým a všednosťou života.
No najväčšou odmenou pre rodičov i trénerov bola obrovská radosť detí z aktívne
stráveného času spolu s rodičmi.

Tréneri džuda