POSLALI SME HLAVNE SRDIEČKA…

Znovu sa balili doma i v triedach škatuľky lásky a šťastia pre seniorov. Znovu sa myslelo na
ich samotu a odlúčenosť. Znovu sa však do každého darčeka vkladalo najmä srdiečko a nádej,
že aj veci môžu rozprávať: o tom, že na starkých myslíme, že im rozumieme, že nezabúdame
a že budú aj takto v našich rodinách. Tradičnou chvíľou pre ľudskú štedrosť a spomienku sú
síce práve Vianoce, no so Zariadením pre seniorov na Sídlisku 1. mája vo Vranove n. T. naša
škola spolupracuje dlhodobo a kontaktujeme sa s jeho obyvateľmi aj pri iných príležitostiach.
Teraz sme im poslali hlavne odkazy lásky a spolupatričnosti. Takže: majme všetci spoločne
ŠŤASTNÉ A VESELÉ!