30. výročie vzniku SR

Pri príležitosti 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky si naši piataci pripomenuli tento významný deň vytvorením významného písomného prameňa našich dejín. Na hodinách dejepisu si zhotovili Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.