Základná škola Juh hlavu do piesku neskrýva

Na našej škole vieme, že deti dnešnej doby už od útleho detstva žijú v digitálnom svete. Vo svete, v ktorom si vedia nájsť množstvo užitočných informácií, ale zároveň tu na nich číhajú rôzne nástrahy. Preto sme mesiac november venovali osvete, ako sa bezpečne správať na internete. Žiaci všetkých tried absolvovali tematické webináre, ktoré boli prispôsobené veku žiakov. Jednotlivé webináre boli zamerané na nasledujúce oblasti: internet je dobrý sluha, ale zlý pán, online hry, online svet, formy kyberšikany, všetkého veľa škodí, čo raz zavesíš na net, nemôžeš zobrať späť, fake účty, zneužitie fotky, hejt, troll, grooming. Okrem ilustračných videí a diskusie mali žiaci pripravené aj online aktivity ako puzzle, vytváranie dvojíc, pravda – nepravda, vďaka ktorým si mohli overiť svoje vedomosti o nástrahach virtuálneho sveta aj bezpečnom správaní.

Žiaci deviatych ročníkov sa tejto problematike intenzívne venovali aj na triednických hodinách, počas ktorých pripravovali dotazník pre žiakov druhého stupňa. Prvé dva decembrové týždne sa žiaci piateho až deviateho ročníka mohli dobrovoľne zapojiť do ankety cez Edupage a sebareflexne zhodnotiť svoje správanie na nete.

Ponúkame štatistické vyhodnotenie niektorých anketových otázok.