„Starí rodičia tvoria svet…trocha jemnejšie, trocha láskavejšie, trocha teplejšie.“

Mnohí starkí sa dennodenne podieľajú na výchove svojich vnúčat a mnohokrát im nahrádzajú rodičov, či kamarátov. Deti najlepšie vedia oceniť ich lásku, pohladenie, starostlivosť. Preto starí rodičia prijali pozvanie žiakov 1.A a 1.B triedy s vedomím tešiť sa a dopriať si pár nezabudnuteľných okamihov v prítomnosti svojich najmilších vnúčat na spoločnej besiedke. Deti venovali starkým program plný piesní, básní a milých slov. Starí rodičia si zaspomínali na svoje školské časy a porozprávali vnúčatám, aké to bolo v školských laviciach kedysi dávno. Zároveň im deti ukázali, ako jednoducho a zábavne pracovať s interaktívnou tabuľou. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia!

„NECH SA IM LEN DOBRE DARÍ, NECH NEMAJÚ ČAS BYŤ STARÍ !“