Prevencia hepatitídy

Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili odbornej prednášky s overením správnej techniky umývania rúk a prevencie hepatitídy typu A pod vedením odbornej poradkyne Mgr. M. Gešperovej z RÚVZ vo VT. Veríme, že názorná ukážka s UV lampou, kde mali možnosť vidieť, Čítať viac