Mendeliáda 5. ročník

Niet nádeje pre kameň byť niečím iným ako kameňom. Ale spoluprácou sa zoskupí a stane sa chrámom. (Antoine de Saint Exupéry) Na našej škole ZŠ Juh 1054 vo Vranove n. T. sa 29. 11. 2023 uskutočnil v poradí piaty ročník obvodného kola Čítať viac

Diskutujme a investujme

Dnešok bol neuveriteľným zážitkom plným vzdelávania a objavovania sveta financií! Spolu so žiakmi Základnej školy Juh a študentmi gymnázia, obchodnej akadémie, SOŠ Dubčeka a SOŠD Drevárska sme sa ponorili do fascinujúceho programu “Viac ako peniaze”. Naši žiaci zo ZŠ Juh Čítať viac

Innovation Camp ✍️

Medzi dôležitú súčasť života mladých ľudí patrí participácia. Ide o podieľanie sa na niečom, zúčastňovanie sa niečoho spolu s ostatnými. Aj keď populácia na Slovensku starne, mladí ľudia predstavujú jej významnú a nezastupiteľnú časť. Tvoria potenciál pre ďalší rozvoj krajiny Čítať viac

Náboj junior

V piatok 24. 11. 2023 sa v Prešove uskutočnila súťaž Náboj junior. 22 súťažných tímov zložených zo žiakov ôsmych a deviatych ročníkov riešilo matematické a fyzikálne úlohy. Naši ôsmaci Olívia Kovaľová, Ján Hardoň, Juraj Pastirčák a Damián Fedor boli síce Čítať viac

Netradičné písanie ✍️

Precvičovať nové písmená nemusia prváci len na tabuli a do zošitov. Na hodinách slovenského jazyka si ich precvičujeme rôznymi spôsobmi, napríklad aj písaním paličkou do múky. Jednoduchá aktivita, ktorá prináša do detského sveta veľa radosti a zároveň rozvíja predstavivosť, tvorivosť, Čítať viac

Tvorivé dielne na Juhu 3. časť – Hračky

Vianoce sa spájajú so slovami ŠTEDROSŤ A RADOSŤ. Štedrosť toho, kto obdaruje a radosť obdarovaného. Buďme teda štedrí a obdarujme deti spoločne stráveným časom, ktorý na ich tvárach vyčarí úsmev. Spojme príjemné s užitočným.