Prevencia hepatitídy

Žiaci prvého ročníka sa zúčastnili odbornej prednášky s overením správnej techniky umývania rúk a prevencie hepatitídy typu A pod vedením odbornej poradkyne Mgr. M. Gešperovej z RÚVZ vo VT. Veríme, že názorná ukážka s UV lampou, kde mali možnosť vidieť, či majú dostatočne umyté ruky, bola pre nich poučná a ručičky našich „novoškoláčikov“ už budú vždy správne umyté.