Faktúry

 • Číslo faktúry: január – júl 2019
 • Predmet: faktúry I. – VII. 2019
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 7. 2019
 • Spôsob úhrady: prevodom
 • Číslo faktúry: január – december 2018
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2018
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2018
 • Spôsob úhrady: prevodom
 • Číslo faktúry: január – december 2017
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2017
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2017
 • Spôsob úhrady: prevodom
 • Číslo faktúry: január – december 2015
  Predmet: faktúry I. – XII. 2015
  Suma: 0,00 €
  Dátum úhrady: 31. 12. 2015
  Spôsob úhrady: prevodom
 • Číslo faktúry: január – december 2014
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2014
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2014
 • Spôsob úhrady: prevodom
 • Číslo faktúry: január – december 2013
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2013
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2013
 • Spôsob úhrady: prevodom
 • Číslo faktúry: január – december 2012
 • Predmet: faktúry I. – XII. 2012
 • Suma: 0,00 €
 • Dátum úhrady: 31. 12. 2012
 • Spôsob úhrady: prevodom