RODINA JE ZÁKLAD POCHOPENIA

Viktor Rusnačko, 14 rokov, IX. A

RODINA JE ZÁKLAD POCHOPENIA

Rodina. Miesto, kde tráviš čas s ľuďmi, ktorých ľúbiš. Miesto, kam vedie cesta,
po ktorej nikdy nezablúdiš. Miesto, kde vzácna je každá hodina, to miesto je tvoj
domov, tvoja rodina. Ako povedala Sisa Weed: „Byť rodinou znamená, že ste
súčasťou niečoho úžasného. Znamená to, že budete milovať a budete milovaný po
celý zvyšok svojho života.“
Keď som mal päť rokov, spadol som z bicykla a rozbil som si koleno. Prišiel
som domov s plačom. Mamka si ma k sebe pritúlila a hovorila, aby som neplakal, že
všetko bude dobré. Možno sa to zdá čudné, ale bolesť zrazu zmizla a ja som ihneď
prestal plakať. Potom prišiel ocko, pofúkal mi koleno a ošetril ho. S úsmevom na tvári
sme sa všetci traja išli spolu bicyklovať a ja som bol šťastný, hoci s rozbitým
kolenom. Som rád, že mám svoju rodinu a viem, že nie každý má to šťastie. A dnes
tiež vidím, že napríklad u našich ukrajinských susedov ockovia nemôžu fúkať rozbité
kolená a mamky už ani nevedia, ako svoje ustráchané deti upokojiť. Napriek tomu,
rodina pomôže prekonať všetky nástrahy sveta!
Žijeme bežný život s bežnými radosťami i starosťami. Sme však generácia,
ktorá zažíva hraničné situácie a ohrozenie toho bežného. Aj rodiny. Rodiny bojujúce,
rodiny brániace sa. A z detí v týchto rodinách vyrastú zrejme rovnakí dospelí.
Podstatné je znovu si spomenúť – na lásku, ktorá tvorí základ každej rodiny. Ak
rodina opäť nebude rodinou, zostane len strach a neistota.
Rodina je ako konáre stromov. Všetky rastú vlastným smerom, ale korene
zostávajú rovnaké. V rodine nezáleží na účte v banke, vzdelaní alebo na tom, ako
kto vyzerá a čo ho zaujíma. Podstatné je, aby vládla v rodine láska, harmónia,
spolunažívanie a tolerancia. Ján Pavol II. raz povedal: „Uchovávanie radostnej rodiny
vyžaduje mnoho od oboch, ako od rodičov, tak od detí. Každý člen rodiny sa musí
určitým spôsobom stať služobníkom ostatných.“ Prajem si teda, aby všetci ľudia na
svete mali dobrú a láskavú rodinu a aby sami vytvorili svetovú rodinu pochopenia
a dobrosrdečnosti. Možno mnohí nemáme všetko, ale spolu nám nebude nič chýbať!

„Táto práca je prihlásená do súťaže Junior Internet http://www.juniorinternet.sk v kategórii JuniorTEXT“