Zumba s Jankou

Zumbatomic je zumba pre deti, ktorá je výborná ako prevencia obezity. Dňa 26. 11. 2019 sa v našej telocvični takáto zumba uskutočnila. Cvičili malí aj veľkí žiaci. Deti prirodzene rady tancujú a je to nadprirodzenejšia cesta, ako ich zapojiť do nenáročného cvičenia. Bola to fitnes hodina plná energie, skvelej hudby a dobrej nálady.

-kb-