Mendeliáda 2

„Periodická sústava prvkov nie je podstatná. Je iba grafickým znázornením toho, čo naozaj podstatné je a to je periodický zákon.“

(Jozef Šima, profesor Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU)

Na našej škole, ZŠ, Juh 1054, vo Vranove n.T., sa 27. 11. 2019 uskutočnila Mendeliáda 2. Už po tretí raz kabinet chémie v spolupráci so  spoločnosťou BUKÓZA HOLDING, a. s., zorganizoval toto podujatie, ktoré má charakter   obvodného kola chemickej olympiády. Mendeliády 2 sa zúčastnilo 11 základných škôl nášho okresu, každú školu reprezentovala trojica žiakov – siedmak, ôsmak a deviatak. Cieľom Mendeliády 2 bola spolupráca, rozvoj tvorivosti, súťaživosti, pozorovacích schopností dedukcie a experimentálnych zručností žiakov. Podstatnými účastníkmi Mendeliády 2 neboli učitelia chémie, ale samotní žiaci. Verím, že všetkých olympiáda pozitívne motivovala a chémia im bude bližšia.

Našu školu reprezentovali:

Patrícia Slivková (VII. A), Vladimír Boguský (VIII. A)  a Daniela Valčová (IX. A).

  1. miesto ZŠ Bystré
  2. miesto ZŠ Juh
  3. miesto ZŠ II

Teší nás, že všetci súťažiaci sú úspešnými riešiteľmi olympiády.

Na Mendeliáde nikto neobišiel naprázdno. Už pri prezentácii dostali všetci súťažiaci a učitelia mydielko. Darčeky pripravili žiaci chemického krúžku zo ZŠ Sečovská Polianka a ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou.  BUKÓZA HOLDING, a. s., Hencovce sponzorovala projekt termofľašou pre každého riešiteľa. Žiaci na prvých miestach sa tešili z reproduktorov k mobilu, power bánk a smart hodiniek.

Podujatie malo pozitívny ohlas ako u žiakov, tak aj  učiteľov.

Ing. Mária Babjaková