Zumba s Jankou

Zumbatomic je zumba pre deti, ktorá je výborná ako prevencia obezity. Dňa 26. 11. 2019 sa v našej telocvični takáto zumba uskutočnila. Cvičili malí aj veľkí žiaci. Deti prirodzene rady tancujú a je to nadprirodzenejšia cesta, ako ich zapojiť do Čítať viac

Mendeliáda 2

„Periodická sústava prvkov nie je podstatná. Je iba grafickým znázornením toho, čo naozaj podstatné je a to je periodický zákon.“ (Jozef Šima, profesor Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU) Na našej škole, ZŠ, Juh 1054, vo Vranove n.T., sa 27. 11. Čítať viac