Organizácia prevádzky školy

Vážení rodičia, milí žiaci. Od 1.6.2020 sa otvárajú brány škôl v rámci Slovenska. Pred príchodom našich žiakov do spoločných priestorov školy došlo k celoplošnej dezinfekcii školy dezinfekčnými prostriedkami, ako aj hĺbkovou dezinfekciou všetkých priestorov , tak aby bolo zabezpečené antivírusové prostredie. Organozácia Čítať viac

Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie filtra pri nástupe do školy:   Vchod č.1 – HLAVNÝ VCHOD Ročníky: 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 2.A, 3.A Dozor pred školou: Sabol Meranie teploty: Radová, Kitková Dozor skrinky: Kocáková, Balogová Dozor chodby: Drábiková   Vchod č.2: – DRUHÝ Čítať viac