Kráľovná anglických čitateľov

Aj keď nás učenie na diaľku spočiatku všetkých zaskočilo, postupne sme si našli spôsob, ako ďalej pokračovať vo vzdelávaní. Anglický jazyk sa zameral na čítanie a počúvanie s porozumením. Veľmi nás potešilo, keď vydavateľstvo Oxford University Press sprístupnilo všetkým žiakom online knižnicu. Čítať viac

Oznam

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Čítať viac

Organizácia prevádzky školy

Vážení rodičia, milí žiaci! Od 1. 6. 2020 sa otvárajú brány škôl v rámci Slovenska. Pred príchodom našich žiakov do spoločných priestorov školy došlo k celoplošnej dezinfekcii školy dezinfekčnými prostriedkami, ako aj hĺbkovou dezinfekciou všetkých priestorov tak, aby bolo zabezpečené Čítať viac

Organizačné zabezpečenie

Organizačné zabezpečenie filtra pri nástupe do školy:   Vchod č. 1 – HLAVNÝ VCHOD Ročníky: 1. A, 1. B, 1. C, 1. D, 2. A, 3. A Dozor pred školou: Sabol Meranie teploty: Radová, Kitková Dozor skrinky: Kocáková, Balogová Dozor Čítať viac