Fantastický úspech v ANJ – Damián Tkáč ZLATÝ na kraji!

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo vo štvrtok 16. 2. 2023 v Prešove.
Vranovský okres v ňom zastupoval náš Damián Tkáč zo VII.B. V konkurencii ďalších 11
víťazov okresných kôl preukázal svoje výnimočné nadanie a schopnosti a vybojoval pre našu
školu aj okres to najvzácnejšie, PRVÉ miesto s postupom do celoslovenského kola!
Toto víťazstvo je úžasným zadosťučinením pre náš Megatalent nielen preto, že kvôli účasti
na kraji musel predčasne ukončiť lyžiarsky výcvik, ale hlavne preto, že po dvoch dištančných,
písomkových rokoch mohol tie „testové“ vedomosti umocniť aj svojou najsilnejšou stránkou
– ústnym prejavom.
Damián, srdečne gratulujeme, ďakujeme a prajeme ešte veľa síl do celoslovenského kola!!!