Testovanie 9

Dňa 22. marca 2023 (streda) sa z  z predmetov matematika (MAT) a  slovenský jazyk a literatúra (SJL) uskutoční celoslovenské testovanie T 9/2023 určené žiakom 9. ročníka. Podrobnejšie informácie: https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9

Naša Olly

Naša žiačka Olívia Kovaľová zo 7. B strávila úžasný týždeň s matematikou. Ako úspešná riešiteľka korešpondenčnej matematickej súťaže MATIK sa opäť dostala do celoslovenského výberu a mohla prežiť týždeň na matematickom sústredení v Juskovej Voli. Matematika na raňajky, desiatu, obed, olovrant aj Čítať viac

WorkShop ZŠ Juh 2023

BOLI NADŠENÍ – TEŠÍME SA! Škola hrou – sen každého školáka… Nie vždy je to možné, ale často je názorný spôsob vzdelávania šťavnatým obohatením procesu získavania klasických teoretických vedomostí. Naša škola je z tých, kde si učitelia nielen uvedomujú nevyhnutnosť Čítať viac

Lyžiarsky výcvik

Žiaci 7. B a 7. D sa v termíne 13. 2 – 17. 2 zúčastnili na lyžiarskom výcviku vo Vernári. Počasie nám prialo, slniečko hrialo a tak sa nám dobre lyžovalo. Tí, ktorí nikdy nelyžovali sa naučili základy lyžovania a Čítať viac

BOLI NADŠENÍ – TEŠÍME SA!

Škola hrou – sen každého školáka… Nie vždy je to možné, ale často je názorný spôsob vzdelávania šťavnatým obohatením procesu získavania klasických teoretických vedomostí. Naša škola je z tých, kde si učitelia nielen uvedomujú nevyhnutnosť striedania spomínaných foriem výučby, ale sú Čítať viac

Chrípkové prázdniny

Vedenie Základnej školy, Juh 1054 vo Vranove nad Topľou oznamuje, že v zmysle Metodického usmernenia č. 15/2015-R z 31. 10. 2005 a odporúčania RÚVZ vo Vranove n/T sú vyhlásené chrípkové prázdniny od 14. 2. – 20. 2. 2023. Dôvodom je Čítať viac