Naša Olly

Naša žiačka Olívia Kovaľová zo 7. B strávila úžasný týždeň s matematikou. Ako úspešná riešiteľka
korešpondenčnej matematickej súťaže MATIK sa opäť dostala do celoslovenského výberu a mohla
prežiť týždeň na matematickom sústredení v Juskovej Voli. Matematika na raňajky, desiatu, obed,
olovrant aj večeru v extrémnej dávke. (Splnený sen mnohých, však?)
A čo na to Olly?
„Bolo to super, spoznala som nových ľudí a veľa vecí som sa naučila.“