Cesta semienka

Projekt je zameraný na prírodné vedy spojené so STEM činnosťami. Aktivity prehĺbia
znalosti žiakov o pestovaní rastlín, premenách prírody v priebehu roka a využití
ovocia a zeleniny. Projekt rovnako zlepší povedomie žiakov o klimatických zmenách a
problémoch životného prostredia. Manuálne činnosti zlepšia motoriku i pracovné
schopnosti, skupinovú prácu aj využitie recyklovaných materiálov. STEM aktivity
prebudia u žiakov záujem o prírodné vedy a praktickú aplikáciu vedeckých
poznatkov.

● Žiaci zasadia semienka v škole a budú s nimi experimentovať – Popisovať a
porovnávať semienka. Čo potrebuje semienko k rastu? …
● Každý mesiac budú žiaci sledovať a fotiť rovnaký strom, aby na ňom videli zmeny.
● Na poznávacie činnosti budú nadväzovať manuálne a STEM činnosti
– varenie, výroba konvičiek a vtáčich krmítok.
● Partneri sa stretnú online, aby zdieľali svoje aktivity a výsledky.
● Na konci projektu budú vytvorené e-knihy na prezentáciu nášho projektu.
Partnerské krajiny: Česko, Srbsko

Typy spolupracujúcich škôl: ZŠ a MŠ
Dĺžka realizácie projektu: 4/23 – 11/23
Počet zapojených žiakov: 18/51
Apríl úvodná aktivita – zasadenie semienok, strom – foto

Máj

kvety na záhrade/ doma – poznávacie aktivity, strom – foto,
výroba konvičky z plastovej fľaše

Jún

zelenina – poznávacie aktivity
strom – foto, varenie – zeleninový recept

Júl – August

strom – foto

September

ovocie – poznávacie aktivity
strom – foto, varenie – ovocný recept

Október

vtáčiky v záhrade – pozorovanie, strom – foto, výroba
krmítka

November

vyhodnotenie projektových aktivít

e-knihy – Cesta semienka / Stromy počas roka / Plagát záhradných
vtáčikov

Aktivity:

Čo potrebujem,  čo nepotrebujem na lečo:

https://learningapps.org/watch?v=pawfy0pit23

Ovocný šalát:

https://learningapps.org/watch?v=pm508num323

Puzzle – ovocie:

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2f55a3489c6e

Sťahovavé/nesťahovavé vtáky:

https://learningapps.org/watch?v=pkehggnbk23