Erasmus +

Tento školský rok 2023/2024 sa ZŠ Juh bude venovať digitálnej bezpečnosti.