Little English teachers

Ciele medzinárodnej spolupráce:
• Získanie digitálnych zručností
• Zvýšenie motivácie učiť sa a byť aktívny na hodinách anglického jazyka
• Rozšírenie vedomostí v oblasti bezpečnej komunikácie na internete
• Vytvárať priateľstvá medzi študentmi, učiteľmi, školami a komunitami

Očakávané výstupy medzinárodnej spolupráce:
• E-kniha aktivít
• Komiks

Pracovný postup na projekte:
• Žiaci budú pôsobiť ako autori aktivít zameraných na upevnenie slovnej zásoby, čitateľskej
gramotnosti, návrhy konkrétnych aktivít budú vytvárať aj na hodinách výtvarnej výchovy.
• Žiaci budú v spolupráci s partnerkými školami vytvárať komiks.
• Chýbať nebudú ani výzvy na posilnenie motivácie študentov k učeniu a pravidelné mesačné
online stretnutia na podporu komunikačných zručností študentov.

Partnerské krajiny: Poľsko, Česko
Typy spolupracujúcich škôl: ZŠ
Dĺžka realizácie projektu: 10/22 – 4/23
Počet zapojených žiakov: 21/71
Vek žiakov: 9 – 11

Aktivity pripravené pre partnerov

Pexeso 1:

https://learningapps.org/watch?v=pqq8m00kk22

Pexeso 2:

https://learningapps.org/watch?v=pnd1kxe8j22

Vytvor dvojice 1:

https://learningapps.org/watch?v=pxyxaqvq522

Vytvor dvojice 2:

https://learningapps.org/watch?v=pocvt0wvc22

Pravda – nepravda:

https://learningapps.org/watch?v=p65mcfbck22

Pracovný list:

https://www.liveworksheets.com/mh3280443yd

Štvorsmerovka s pomocným obrázkom:

https://learningapps.org/watch?v=pa5jhhtdc22

Štvorsmerovka (bez pomocného obrázka):

https://learningapps.org/watch?v=ph8y48isk22

Krížovka:

https://learningapps.org/watch?v=pb8n1ga1j22

Kvíz: Najprv si pozrite obrázok (1 minúta)

https://kahoot.it/challenge/04353193?challenge-id=92bb8a2a-2202-40a2-a195-3844a9bb6317_1670265093580

Erby:

https://www.liveworksheets.com/ac3320559gf

Moje mesto, moja obec:

https://getethermap.org/m/wghh3qfqm73q3ace4pj4

Moja izba:

https://youtu.be/SObeXHxA-og

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=089d0f376a3b

PL – My hobby:

https://www.liveworksheets.com/dy3354151jx

https://learningapps.org/watch?v=p32jd6xft23

https://www.liveworksheets.com/hb3354159fy

Opasky:

Štvorsmerovka:

https://learningapps.org/watch?v=pe8utwcwt23

PL:

https://www.liveworksheets.com/bc3354066cc

PL:

https://www.liveworksheets.com/fk3389074nr

Look and try:

https://youtu.be/rng8Oy9XAkU

https://youtu.be/7qY1yke2C8g

https://youtu.be/Om1JhOQQxms

Clothes:

Videá:

https://youtu.be/V5SieprGaSI

https://youtu.be/aDwFm7RAkoU

https://youtu.be/GMDxpq5xfZM

https://youtu.be/LPteqhO91FI

https://youtu.be/k0YW8mI7Pu8

https://youtu.be/SObeXHxA-og

https://youtu.be/jU1a6TyBN5g

https://youtu.be/rng8Oy9XAkU

https://youtu.be/7qY1yke2C8g

https://youtu.be/Om1JhOQQxms

https://youtu.be/ghiDkduXHXA