Národná cena eTwinning 2023 pre Juh 🏆🎉

Počas Národnej konferencie eTwinning 2023, ktorá sa uskutočnila 29. 11. 2023 v Žiline, bola naša škola ocenená Národnou cenou. Medzinárodný projekt 3D print – Creation of educational aids zvíťazil v súťaži o najlepší projekt eTwinning na Slovensku v kategórii „Projekt na tému roka 2023: Inovácie a vzdelávanie“. Úprimne sa tešíme, že celoročná práca žiakov zapojených do projektu nezostala nepovšimnutá a bola odmenená tou najvyššou priečkou. U nás na Juhu vieme, že inovatívne vzdelávanie je alfou a omegou pri príprave na život v súčasnom digitálnom svete a nie kvantita, ale kvalita projektov je najlepšou cestou k plnohodnotnej sebarealizácii našich žiakov. Cenu v Žiline prevzala koordinátorka projektu RNDr. Marcela Fedorová, spomienkové darčeky si v škole prevzali aj žiaci.