Overovanie BIO

5. ročník

 • Ako poznávame prírodu?
 • Aký je význam lesných drevín?
 • Potrebujú huby spojenca?
 • Prečo ryby mlčia?
 • Čím zabezpečiť výživu ľudstva?
 • Lúčne tajomstvá

6. ročník

 • Mikroorganizmy – priatelia či nepriatelia človeka?
 • Čím je záhrada užitočná?
 • Malá a predsa najdôležitejšia
 • Prečo lekár nepredpíše lieky?
 • Ako kvitne papraď?
 • Čím dýchajú rastliny?
 • Kde sa vytvorí na strome jablko?
 • Ako si byť istý (hubami)?
 • Prečo dážďovka nosí prsteň?

7. ročník

 • Poznáš vtáka po perí?
 • Kto má siedmy zmysel?
 • Prečo vzniká svrbenie?
 • Koľkých rokov sa dožijem v zdraví?

8. ročník

 • Kto je rýchlejší?
 • A predsa sa hýbu
 • Neviditeľný život
 • Je bunka ako bunka?
 • Ako pomôcť (prírode)?
 • Aká je moja uhlíková stopa?

9. ročník

 • Neživé a nevyhnutné pre život
 • Nechajte vybuchnúť vlastnú sopku